headerphoto

Spolek Počteníčko

Spolek Počteníčko:

nezisková organizace se sídlem v Ostravě. Název souvisí s prvním aktivizačním seniorským projektem, který spolek připravil. Jde o Počteníčko s babičkou, při kterém babičky- seniorky navštěvují děti v nemocnicích a zpříjemňují jim pobyt čtením, povídáním, společenskými hrami, zpěvem. V roce 2016 se do Počteníčka s babičkou zapojilo na 120 seniorek a seniorů ve dvanácti nemocnicích pěti krajů České republiky. Projekt je základním pilířem aktivizačního seniorského a mezigeneračního programu Stárnout s chutí.

Program Stárnout s chutí, stárnout bez obav

Obecně vzato všichni vědí, že populace stárne, ale málokdo na to adekvátně reaguje. Náš program by měl upozornit na problémy se stárnutím populace, nutnost mezigenerační spolupráce a potřebu inovativních postupů při práci se starší generací. Rádi bychom pomohli překonávat neaktuální a zastaralá schémata, která stále v seniorské problematice přetrvávají. Náš program chce využívat potenciál populace z kategorie 55+ a zapojit ji do dění kolem sebe.

Aktivity jsou konkrétně zaměřeny na:


1) Aktivizaci včetně volnočasových aktivit
2) Zdraví a zdravé stárnutí
3) Bezpečnost
4) Bydlení
5) Mezigenerační vztahy
6) Vzdělávání
7) Dobrovolnictví
8) Zaměstnanost kategorie 50+

Výsledkem by měly být konkrétní, ucelené a hmatatelné projekty, které lidem nabízejí řadu možností, jak se zapojit do dění kolem sebe. Pamatují na jejich potřeby a současně i požadují aktivní přístup ke svému zdraví a věcem veřejným. Pomáhají vymanit seniory z hrozící izolace a nebezpečí osamění a nabízejí jim něco jiného než jen sledování televize. Snahou je docílit, aby alespoň část seniorů jenom neseděla doma a nenadávala. Aby jejich jedinou starostí nebyla návštěva lékaře a nákup zboží ve slevě. Aby i ve stáří a stárnutí našli něco, co je bude bavit. Něco, co jim dá pocit důležitosti a užitečnosti. Něco, aby mohli stárnout s chutí a bez obav.

Základní projekty programu Stárnout s chutí v roce 2017


1. Počteníčko s babičkou
2. Hodinový vnuk
3. Křížovkářská liga
4. I s námi se mohou cítit bezpečně
5. Učený z nebe nespadl aneb Nebojme se techniky( počítačové kurzy)
6. Kreativní senior( přednášky + výtvarné a rukodělné činnosti + módní kreace+ kurzy)
7. Zdravotní škola pro starší a pokročilé