headerphoto

Chci být poskytovatel slev

K projektu Senior slevenka se může připojit každá firma, která podepíše smlouvu s realizátorem projektu. Záměrem realizátora je získat poskytovatele, kteří považují seniory za své důležité a dlouhodobé partnery, ne pouze jako zdroj rychlého zbohatnutí. Na základě podepsané smlouvy je poskytovatel zdarma zařazen na webové stránky www.seniorslevenka.cz a má zdarma nárok na aktualizaci údajů. Maximálně však čtyřikrát ročně. Zdarma také bude veden v katalogu poskytovatelů, který vyjde minimálně jednou do roka. Důležitou podmínkou je, aby poskytovatel dodal informace ke zveřejnění realizátorovi včas, v dohodnutém termínu.

Další reklamu a PR aktivity na webových stránkách či v katalogu (nad rámec smlouvy) poskytovatel platí dle ceníku a dohody s realizátorem.

Chcete být poskytovatel slev? Psát můžete na tento e-mail: sekaninaivan@seznam.cz


Chci koupit Senior slevenku

headerphoto

Chci být poskytovatel slev

headerphoto